אודות דפוס פריזמה

צוות פריזמה

צחי פולקובסקי

צחי פולקובסקי

מנכ"ל פריזמה zachi@prizma2002.co.il

יוסי כרמלי

יוסי כרמלי

מנהל שיווק prizma2@prizma2002.co.il

רונית פרדי

רונית פרדי

מנהלת תפעול ronit@prizma2002.co.il

אלה

אלה שאייר

עיצוב גרפי graphics@prizma2002.co.il

רינה לב

רינה לב

עיצוב גרפי rina@prizma2002.co.il

פולינה

פולינה גרינשפון

מזכירות והנה"ח polina@prizma2002.co.il

ג'וליאן

ג'וליאן בניון

מנהל ייצור julien@prizma2002.co.il